Zestaw VSM

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się zmiany w formach zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie absolutnie zbędnych. lean Nadrzędnym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnowania zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i eksploatowanych półproduktów. Zastosowanie form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co istotne techniki z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania weryfikacji, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.

Category(s): Bez kategorii
Tags: ,

Comments are closed.